สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข่าวชมรม อสม.อำเภอวิภาวดี
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 (อ่าน 109) 21 ก.พ. 63
รายชื่อ อสม. ที่สมัครเข้า ฌกส.อสม. รอบที่ 2 (อ่าน 103) 12 ก.พ. 63
รายชื่อ อสม. เสนอรับเข็มเชิดชูเกียรติ 10 ปี/20 ปี/30 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2563 (อ่าน 971) 11 ก.พ. 63