สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
กิจกรรมชมรม อสม.อำเภอวิภาวดี
อสม.ตะกุกใต้ ร่วมตรวจเครื่องสำอาง และยาสมุนไพร (อ่าน 124) 04 ก.พ. 63
อบรมพัฒนายกระดับความรู้ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน (อ่าน 125) 03 ก.พ. 63
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2562 (อ่าน 114) 05 ธ.ค. 62
กิจกรรม ตรวจข้อเขาเสื่อม (อ่าน 158) 05 ธ.ค. 62